TIBC (P-TIBC)

– Jernbindingskapasitet, total, total iron binding capacity

TIBC beregnes ut fra målt transferrinkonsentrasjon. P-Transferrin (g/L) x 25,1 = P-TIBC (µmol/L).

Indikasjoner
TIBC tas sammen med P-Jern ved uklar anemi / mulig  jernmangel og ved mistanke om hemokromatose. 

Prøvetaking
Serumrør med gel.
Fortrinnsvis morgenprøve (som ved P-Jern). Behandling med jerntabletter må seponeres 3-4 dager før prøvetaking.

Referanseområde
47 – 80 µmol/L.
Høyere verdier sees ved p-pillebruk. Gravide kvinner har også høyere konsentrasjon, opp til 50% høyere verdier sees i 3. trimester.

Tolkning
Høye verdier, >90-100 µmol/L, sees ved langvarig jernmangel og ved østrogenpåvirkning (p-pillebruk og graviditet). Lave verdier sees ved akutte og kroniske inflammasjoner, akuttfasereaksjon, underernæring og nefrotisk syndrom.

Stikkord: , ,