Toxoplasma IgG / IgM antistoff – Serologi

ToxoplasmoseTEST296 logo

Indikasjon
– Mistanke om toxoplasmainfeksjon
– Smitteeksponering
– Screening av gravide
– Immunsupprimerte pasienter (obs: antistoffrespons hos immunsupprimerte kan være nedsatt og i slike tilfeller bør andre undersøkelsesmetoder overveies)

Kliniske opplysninger
Aktuelle kliniske opplysninger som må følge prøven kan være;
– Symptomer
– Graviditet (svangerskapsuke)
– Immunsuppresjon
– Kontakt med katt

Prøvetaking 
Materiale
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør til prøvetaing for serumanalyser. Kun for legekontor med frittsvingende sentrifuge.
Gelrør 5ml
Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser.

Oppbevaring og  forsendelse
Pakkes i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 3 dager

Besvarelse / tolkning
Negative prøver besvares med «Ikke påvist».
Prøver med positiv IgM kan indikere aktuell infeksjon og videresendes referanselaboratorium for konfirmering. Øvrige positive prøver besvares med «Påvist» og utfyllende kommentarer.

Stikkord: , ,