Transferrin (P-Transferrin)

– TRF, siderophilinTEST296 logo

NLK-kode
NPU26470 

Indikasjoner
Måles sammen med s-jern ved mistanke om jernmangel, ved mistanke om hemokromatose og ved jernbelastning.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
1,9 – 3,3 g/L
Referanseområdet er omregnet fra The Nordic Reference Interval Project 2000: Recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest. 2004;64:271-84.

Tolkning
Lave verdier ses ved akuttfasereaksjon, kroniske inflammasjoner, underernæring og nefrotisk syndrom. Høye verdier ses ved langvarig jernmangel og økt østrogen-nivå pga. graviditet, p -pillebruk eller annen østrogenmedikasjon.

Stikkord: ,