Transferrinmetning (P-Transferrinmetning)

– Jernmetning

Transferrinmetningen beregnes med formelen: P-Jern (µmol/L) / P-TIBC (µmol/L) og oppgis i %. (Jernbindingskapasiteten beregnes ut fra målt transferrinkonsentrasjon.  P-TIBC (µmol/L) = P-Transferrin (g/L) x 25,1).

Indikasjoner
Utredning av jernoverskudd og ved kontroll og behandling av hemokromatose. Etter overdrevet inntak av jerntabletter og ved intoksikasjon pga. overdose. Jernbelastningstest.

Prøvetakingsrutiner
Se P-Jern.

Referanseområder
Kvinner 18 – 49 år: 10 – 50 %
Kvinner >49 år :     15 – 50 %
Menn > 18 år:          15 – 57 %
1 år – 18 år:                 5 – 45 %

Tolkning
Transferrinmetningen er et mål for hvor stor andel av transferrinets jernbindingskapasitet som er utnyttet til å binde jern. Transferrinmetning <16 % er tradisjonelt definert som grenseverdi for nedsatt jernabsorpsjon og jernmangel. En transferrinmetning >45 % for kvinner og >50 % for menn kan være indikator på hemokromatose. Peroral og parenteral jernterapi, overdrevet høyt inntak og intoksikasjon pga. overdose av jerntabletter gir også høy transferrinmetning. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: