TRAS

Analysen utføres ikke lengre av Unilabs, men er erstattet med thyreoidea-stimulerende immunglobulin (TSI), som har høyere sensitivitet og spesifisitet for Graves sykdom enn TRAS. Se TSI.