TRAS (P-TRAS (IS90/672))

– TSH-reseptor-antistoff , thyroid stimulating autoantibody, TRAb, TRAKTEST296 logo

Indikasjoner
Diagnostikk av Graves’ sykdom. Vurdere risiko for residiv ved seponering av tyreostatika. Vurdere sannsynlighet for neonatal hyper- eller hypotyreose. Gravide kvinner som tidligere er behandelt for Graves sykdom og spesielt de som har fått radioaktivt jod skal få målt TRAS både i første og siste trimester selv om kvinnen er euthyreot

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
< 1,8 IU/L

Tolkning
Høye verdier kan påvises hos de fleste pasienter med Graves tyreotoksikose. Normal TRAS ved avsluttende behandling med tyreostatika indikerer liten risiko for residiv. Høy TRAS hos hypotyreot pasient kan tyde på blokkerende antistoff. Høy TRAS hos gravide kan forstyrre tyreoideafunksjonen hos fosteret og det nyfødte barnet. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , , ,