Treponema pallidum (syfilis) DNA

Indikasjon

Mistanke om primær sjanker og kondylomata lata.

For mer informasjon om syfilis se: LINK smittevernveilederen

Kliniske opplysninger

Relevante kliniske opplysninger, risiko for smitteeksponering og mulig smittetidspunkt. Graviditet.

Prøvetaking
Prøvemateriale
– Sekret fra sår og kondylomata lata i hud og slimhinner (genitalt/ekstragenitalt)

Prøvetakingsutstyr
– Copan® UTM-RT virus transportmedium m/tykk prøvetakningspensel.

_MG_1127

Analysen inngår i en pakke der prøven undersøkes samtidig for Herpes simplex- og Varicella zoster-virus

Oppbevaring og forsendelse
Prøven pakkes i transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 4 dager

Besvarelse / tolkning

Prøvene besvares PÅVIST / ikke påvist.

Dersom humane celler ikke detekteres i prøvematerialet vil dette kommenteres og ny prøve anbefales.

Positive prøver for T. pallidum er nominativ meldepliktig til MSIS og besvares i tillegg per telefon til rekvirenten. Det bør tas serumprøve for antistoffpåvisning som ledd i videre diagnostikk og oppfølging etter behandling av syfilis og pasienten bør utredes for andre SOI.

Stikkord: , ,