Trichomonas vaginalis

Indikasjon
Parasittinfeksjon med T. vaginalis kan føre til vaginitt, cervicitt og urethritt hos kvinner.
Hos menn vil infeksjonen arte seg som en urethritt og prostatitt

Vær oppmerksom på at T. vaginalis infeksjon kan være asymptomatisk hos både kvinner og menn.

Kliniske opplysninger
Alle relevante kliniske opplysninger må følge prøven.

Prøvetakingsutstyr
UTM-RT virusmedium

Prøvetaking
Kvinner: Penselprøver fra vagina (legetatt eller selvtatt). Benytt Copan® UTM-RT transportmedium m/tykk prøvetakingspensel.

Menn: Penselprøve fra urethra i UTM-RT transportmedium eller urin uten tilsetning (15-20 ml førstestråleurin tatt >1 time etter forrige vannlating).

Oppbevaring og forsendelse
Prøver bør oppbevares kaldt før forsendelse og kan transporteres ved 2 – 25ºC.

Dersom det rekvireres N.gonorrhoeae dyrkning i tillegg, se oppbevaring og forsendelse av N.gonorrhoeae dyrkning

Prøven pakkes i transportboks eller transporthylse og ferdig merket prøvepose.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.  For lang transporttid kan påvirke resultatet.

Svartid
Svar blir gitt fra OUS, Ullevål.

Besvarelse / tolkning
Vår leverandør har på nytt varslet om langvarige leveringsproblemer av anrikningsbuljongen som benyttes til dyrkning av Trichomonas vaginalis.

Vi jobber nå med andre alternativ som kan gi en mer stabil og robust fremtidig leveranse av dyrkning.

Frem til vi igjen kan utføre analysen har vi avtalt at prøver til Trichomonas vaginalis PCR kan sendes mikrobiologisk avdeling ved OUS-Ullevål Sykehus. Viser til brukerhåndbok for mikrobiologi ved OUS for mer informasjon om Trichomonas.

Primærdiagnostikk er påvisning av Trichomonas vaginalis ved direkte mikroskopi av saltvannspreparat på legekontoret.

Stikkord: , , , , , , , ,