Trichomonas vaginalis – Dyrkning

Indikasjon

Parasittinfeksjon med T. vaginalis kan føre til vaginitt, cervicitt og urethritt hos kvinner.
Hos menn vil infeksjonen arte seg som en urethritt og prostatitt

Vær oppmerksom på at T. vaginalis infeksjon kan være asymptomatisk hos både kvinner og menn.

Kliniske opplysninger
Alle relevante kliniske opplysninger må følge prøven.

Prøvetakingsutstyr
– Copan®Transportmedium oransje kork (tykk pensel).
– Copan®Transportmedium oransje kork (tynn pensel).

_MG_1105  _MG_1101

Prøvetaking
Prøvemateriale
– Sekret

Oppbevaring og forsendelse
Prøven bør oppbevares i romtemperatur, og i kjøleskap over natt.
Dersom det rekvireres N.gonorrhoeae dyrkning i tillegg, se oppbevaring og forsendelse av N.gonorrhoeae dyrkning

Prøven pakkes i transportboks eller transporthylse og ferdig merket prøvepose.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.  For lang transporttid kan påvirke resultatet.

Svartid
4 dager

Besvarelse / tolkning
Analysen krever 4 dagers inkubasjon.
Prøver besvares midlertidig negative etter 2 døgn.
Vi gir ut nytt svar etter 4 dager dersom prøven er positiv.

Stikkord: , , , , , , , ,