Triglyserider (P-Triglyserid)

– TG, triacylglycerolerTEST296 logo

NLK-kode

NPU04094

Indikasjoner
Utredning av hyperlipoproteinemi. Følge effekt av behandling med henblikk på å redusere risiko for kardiovaskulær sykdom. Utredning ved residiverende pankreatitter.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
0,45 – 2,60 mmol/L
Referansegrensene er hentet fra The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest. 2004;64:271-84.

Tolkning
Høye verdier sees ved noen primære hyperlipoproteinemier som familiær hypertriglyceridemi og familiær kombinert hyperlipemi.  Høye verdier sees også ved sekundære hyperlipoproteinemier som ved diabetes mellitus, hypotyreose, nefrotisk syndrom, nyresvikt, pankreas- og leverlidelser, og ved alkoholmisbruk. P-Triglyscerid over ca. 10 mmol/L øker risikoen for akutt pankreatitt. Ved vellykket behandling med kosthold og fysisk aktivitet vil ofte s-triglycerider reduseres markert, ofte mer markert enn de øvrige lipidene. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: ,