Trombocytter (B-Trombocytter)

– TPK, trombocytt-partikkelkonsentrasjon, blodplaterTEST296 logo

Indikasjoner
Utredning av blødningstilstander. Utredning av myeloproliferative tilstander. Mistanke om disseminert intravaskulær koagulasjon. Kontroll ved cytostatikabehandling.

Prøvetaking
EDTA-blod.

Referanseområder
Voksne:     145 – 390 ∙ 10^9/L.
0 – 4 uker:  80 – 600 ∙ 10^9/L.
1 – 3 md.:   160 – 600 ∙ 10^9/L.
3 – 12 md.: 130 – 550 ∙ 10^9/L.
1 – 17 år:     150 – 400 ∙ 10^9/L.

Resultater mindre enn 20 ∙ 10^9/L og over 1500  ∙ 10^9/L blir umiddelbart formidlet til rekvirenten eller aktuelle legevakt.

Tolkning
Ved normal trombocyttfunksjon er det ingen fare for blødning hvis B-Trombocytter er over 50 ∙ 10^9/L. Spontanblødninger kan inntre hvis B-Trombocytter vedvarende, dvs over noen dager, er under 20 × 10^9/L. Trombocyttantallet stiger etter kraftig muskelarbeid. Hos kvinner sees noe lavere antall trombocytter de første dagene i menstruasjonssyklus. Verdier i området 400-1000 ∙ 10^9/L kan sees etter operasjoner, andre traumer, splenektomi, ved noen tilfeller av jernmangel og ved kroniske inflammasjoner. Verdier i området 1000-1500 ∙ 10^9/L kan sees ved myeloproliferative syndromer, for eksempel primær polycytemi, kronisk myelogen leukemi og essensiell trombocytemi. Lave verdier kan sees ved aplastisk anemi, akutt leukemi, myelomatose, cytostatikabehandling, toksisk beinmargsdepresjon, idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP), systemisk lupus erythematosus (SLE), trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP), disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) og postinfeksiøst (særlig etter mononuklose). Falskt for lave verdier måles ved in vitro trombocyttaggregering, som regel forårsaket av antistoffer som er aktive i nærvær av EDTA. Analysen må da gjentas etter ny prøvetaking i citratglass. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , ,