TSI (P-TSI (IS08/204))

– TSH-reseptor-antistoff , thyroid stimulating autoantibody, TRAb, TRAK, TRAS

Indikasjoner
Diagnostikk av Graves’ sykdom. Vurdere risiko for residiv ved seponering av tyreostatika. Vurdere sannsynlighet for neonatal hypertyreose. Gravide kvinner som tidligere er behandlet for Graves sykdom, og spesielt de som har fått radioaktivt jod, bør få målt TSI både i første og siste trimester selv om kvinnen er euthyreot.

TSH-reseptoren på cellemembranene til thyreoideacellene har epitoper for flere autoantistoffer, inkludert thyreoideastimulerende og thyreoideablokkerende immunglobuliner (TSI og TBI). TSH-reseptor-antistoffmetoder (TRAS) skiller ikke mellom TSI og TBI, men måler begge. TSI skal ha høyere sensitivitet og spesifisitet for Graves sykdom enn TRAS-metodene.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
Negativ:           <0,10 IU/L
Gråsone: 0,10 – 0,55 IU/L
Positiv:             >0,55 UI/L

Tolkning
Høye verdier kan påvises hos de fleste pasienter med Graves tyreotoksikose. Normal TSI ved avsluttende behandling med tyreostatika indikerer liten risiko for residiv. Positiv TSI hos hypotyreot pasient kan tyde på at pasienten har TSI, men at de blokkerende antistoffene dominerer over de stimulerende. Høy TSI hos gravide kan forstyrre tyreoideafunksjonen hos fosteret og det nyfødte barnet.

Stikkord: 

Stikkord: