TSI (P-TSI (IS08/204))

– TSH-reseptor-antistoff , thyroid stimulating autoantibody, TRAb, TRAK

Indikasjoner
Diagnostikk av Graves’ sykdom. Vurdere risiko for residiv ved seponering av tyreostatika. Vurdere sannsynlighet for neonatal hypertyreose. Gravide kvinner som tidligere er behandlet for Graves sykdom, og spesielt de som har fått radioaktivt jod, bør få målt TSI både i første og siste trimester selv om kvinnen er euthyreot

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
Negativ:           <0,10 IU/L
Gråsone: 0,10 – 0,55 IU/L
Positiv:             >0,55 UI/L

Tolkning
Høye verdier kan påvises hos de fleste pasienter med Graves tyreotoksikose. Normal TSI ved avsluttende behandling med tyreostatika indikerer liten risiko for residiv. Positiv TSI hos hypotyreot pasient kan tyde på at pasienten har TSI, men at de blokkerende antistoffene dominerer over de stimulerende. Høy TSI hos gravide kan forstyrre tyreoideafunksjonen hos fosteret og det nyfødte barnet.

Stikkord: 
Rediger dette