Urin-Albumin (U-Albumin)

– Mikroalbuminuri-testTEST296 logo

Indikasjoner
Utredning av mistenkt nyresykdom. Behandlingskontoll ved diabetes, hypertensjon, aterosklerose eller påvist redusert eGFR (<60 ml/min/1,72m2). 

Prøvetaking
Morgenurin (spotprøve) med bestemmelse av Albumin/Kreatinin-ratio anbefales. Når U-Albumin og U-Kreatinin er rekvirert, blir Albumin/Kreatinin-ratio automatisk beregnet.

Referanseområde
Morgenurin: < 25 mg/L (Albumin/Kreatinin-ratio: <3,0 mg/mmol).

Tolkning
Økt mengde utskilt albumin i urinen er den viktigste biomarkør for påvising av glomerulær nyreskade og også den viktigste prognostiske markøren for progresjon av nyresykdom. Albuminuri i lavt/moderat nivå sees i tidlige stadier av diabetisk nyresykdom, mens tilstanden enda ofte er reversibel. Behandling med blodtrykksnedsettende midler og bedre blodglukosekontroll kan redusere albuminurien, og forsinke utviklingen av nyresykdom hos pasienter med diabetes. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

 

Stikkord: , , , , , ,