Urin-Albumin/Kreatinin-ratio (U-Albumin/Kreatinin)

– Mikroalbuminuri-test

Indikasjoner
Utredning av mistenkt nyresykdom. Behandlingskontoll ved diabetes, hypertensjon, aterosklerose eller påvist redusert eGFR (<60 ml/min/1,72m2). 

Prøvetaking
Morgenurin anbefales. Når bare U-Albumin er rekvirert, blir U-Kreatinin etter-rekvirert og U-Albumin/Kreatinin-ratio blir automatisk beregnet.

Referanseområde
Morgenurin: <3,0 mg/mmol.
Annen spoturin: <5,0 mg/mmol.

Tolkning
Økt mengde utskilt albumin i urinen er den viktigste biomarkør for påvising av glomerulær nyreskade og også den viktigste prognostiske markøren for progresjon av nyresykdom. Albuminuri i lavt/moderat nivå sees i tidlige stadier av diabetisk nyresykdom mens tilstanden enda ofte er reversibel. Behandling med blodtrykksnedsettende midler og bedre blodglukosekontroll kan redusere albuminurien og forsinke utviklingen av nyresykdom hos pasienter med diabetes. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn  og tolkning vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

 

Stikkord: , , , , , ,