Urin-Protein/Kreatinin-ratio (U-Protein/Kreatinin)

Indikasjoner
Brukes framfor urin-albumin/kreatinin-ratio ved manifest proteinuri, som ved positiv test for protein på urinstix. Diagnostikk og oppfølging av pasienter med nyresykdom og proteinuri.

Prøvetaking
Tilfeldig latt urin (spot-urin), fortrinnsvis morgenurin. Når U-Protein og U-Kreatinin er rekvirert, blir urin-protein/kreatinin-ratio automatisk beregnet.

Referanseområde
<30 mg/mmol

Tolkning
Ved manifest proteinuri utskilles det andre proteiner i tillegg til albumin. Ved gjentatte målinger vil en kunne oppdage forandringer i graden av proteinuri som kan ha klinisk betydning. Ved å multiplisere urin-protein/kreatinin-ratio med 10, får man et grovt estimat av døgnutskillelsen av protein. Gjeldende referansegrense tar ikke høyde for ulikhet i kreatininutskillelse mellom ulike grupper (alder, kjønn, etnisitet). Hvis f.eks. kreatininutskillelsen er markert forhøyet pga. stor muskelmasse, vil man underestimere proteinutskillelsen. Situasjonen vil være omvendt ved lav kreatinin pga. lite muskelmasse.

 

Stikkord: ,