Karbamid (Urinstoff) (P-Karbamid)

– Karbamid, urinstoff, urea, karbdiamidTEST296 logo

NLK-kode
NPU01459

Indikasjoner
Vurdering av endringer i protein- og aminosyreomsetningen. Vurdering av toksemigrad ved uremi.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområder
Kvinner 8-49 år: 2,6 – 6,4 mmol/L
Kvinner >49 år:  3,1 – 7,9 mmol/L
Menn 8-49 år:     3,2 – 8,1 mmol/L
Menn >49 år:      3,5 – 8,1 mmol/L
Referansegrensene er hentet fra The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest. 2004;64:271-84.

Tolkning
Høye verdier kan skyldes nyresvikt, postrenale obstruksjoner, økt proteininntak, tarmblødninger, ileus og katabolske tilstander som postoperativt, sengeleie, febertilstander og  traumer. Lave verdier kan skyldes økt diurese, lavt proteininntak, anabol fase (rekonvalesens etter sykdom) eller akutt leversvikt. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , , ,