Karbamid (Urinstoff) (P-Karbamid)

– Karbamid, urinstoff, urea, karbdiamidTEST296 logo

Indikasjoner
Vurdering av endringer i protein- og aminosyreomsetningen. Vurdering av toksemigrad ved uremi.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområder
Kvinner 18-49 år: 2,6 – 6,4 mmol/L
Kvinner >49 år:    3,1 – 7,9 mmol/L
Menn 18-49 år:     3,2 – 8,1 mmol/L
Menn >49 år:       3,5 – 8,1 mmol/L
0 – 1 år:    0,3 – 4,3 mmol/L
1 – 3 år:     1,1 – 4,6 mmol/L
4 – 13 år:  1,6 – 4,6 mmol/L
14 – 19 år: 1,9 – 5,7 mmol/L

Resultater over 40 mmol/L blir umiddelbart formidlet til rekvirenten eller aktuelle legevakt.

Tolkning
Høye verdier kan skyldes nyresvikt, postrenale obstruksjoner, økt proteininntak, tarmblødninger, ileus og katabolske tilstander som postoperativt, sengeleie, febertilstander og  traumer. Lave verdier kan skyldes økt diurese, lavt proteininntak, anabol fase (rekonvalesens etter sykdom) eller akutt leversvikt. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , , ,