Urat, Urinsyre (P-Urat)

– Urat, urinsyreTEST296 logo

Indikasjoner
Mistanke om urinsyregikt. Kontroll av s-urat ved cytostatikabehandling.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
Kvinner 18-49 år: 155 – 350 µmol/L
Kvinner >49 år:    155 – 400 µmol/L
Menn >18 år:         230 – 480 µmol/L
15 d – 6 md.:             94 – 372 µmol/L
6 md. – 8 år:           160 – 350 µmol/L
9 år – 12 år:             130 – 350 µmol/L
Jenter 13 – 17 år:    110 – 340 µmol/L
Gutter 13 -17 år:     170 – 470 µmol/L

Tolkning
Barn har normalt noe lavere verdier. Kraftig muskelarbeide gir høyere verdier. Høye verdier sees ved stort vevshenfall, høyt inntak av puriner, økt nukleinsyremetabolisme som ved psoriasis, myeloproliferative sykdommer mv. og ved bruk av tiazider. Ved kronisk nyresvikt stiger s-urat som regel ikke før s-kreatinin kommer opp i 3-400 µmol/L. Lave verdier sees ved behandling med allopurinol og ved alvorlig leverskade. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: ,