Varicella-zoster virus DNA

IndikasjonTEST296 logo
Mistanke om vannkopper eller helvetesild.

Se ellers
Varicellavirus IgG / IgM antistoff – Serologi
Herpes simplex virus 1+2 IgM / IgG antistoff – Serologi
Herpes simplex virus type 1+2 DNA

Kliniske opplysninger
Aktuelle kliniske opplysninger som må følge prøven kan være;
– 1.sykdomsdag
– symptomer
– graviditet

Prøvetaking
Prøvemateriale
– Sekret fra lesjoner.
Prøvetakingsutstyr
– Copan® UTM-RT virus transportmedium m/tykk prøvetakningspensel.

_MG_1127

Prøven vil alltid bli undersøkt samtidig på Herpes simplex og Varicella zoster.

Oppbevaring og forsendelse
Prøven pakkes i transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 4 dager.

Besvarelse / tolkning
Prøvene besvares Positiv / Negativ.

I enkelte sjeldne tilfeller er prøveresultatet inkonklusivt. Laboratoriet vil da be om ny prøve.

Positive prøvesvar vil i noen gitte tilfeller besvares per telefon:
– ved øyeinfeksjon
– prøver fra nyfødte, småbarn, gravide og immunsupprimerte

Stikkord: , , , , ,