Vitamin A (P-Vit A (Retinoler))

– Retinol

Indikasjoner
Klinisk mistanke om vitamin A-mangel eller overdosering.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
1,05 – 3,90 µmol/l
Kvinner har noe lavere verdier enn menn.

Tolkning
Lave verdier sees ved sult og faste, langvarig fettmalabsorbsjon, leversykdommer. Høye verdier sees ved nyresvikt og ved langvarig høyt inntak av vitamin A. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Analysen utføres av Unilabs, Lab. medisin, Madrid. Laboratoriet er sertifisert i henhold til ISO 9001 av Bureau Veritas, Spania. Analysen er ikke akkreditert.

Stikkord: