Vitamin E (P-Vit E (Tokoferol (alfa)))

– Alfa-Tokoferol, α-Tokoferol

Indikasjoner
Klinisk mistanke om vitamin E-mangel, spesielt hos pasienter med sykdomstiltander som forstyrrer den normale fettabsorbsjonen.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
12-42 µmol/l

Tolkning
Lave verdier kan sees ved tilstander som gir hypolipidemi, som korttarmsyndrom, kronisk kolestatisk leversykdom, cøliaki, cystisk fibrose, gallegangsatresi og kronisk diaré. Høye verdier sees ved hyperlipidemi og ved tilførsel av store doser vitamin E. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Analysen utføres av Unilabs, Lab. medisin, Madrid. Laboratoriet er sertifisert i henhold til ISO 9001 av Bureau Veritas, Spania. Analysen er ikke akkreditert.

Stikkord: ,