VRE screening – Dyrkning

Indikasjon
VRE står for vankomycinresistente enterokokker. Enterokokker er en gruppe bakterier som normalt finnes i tarmen hos mennesker og dyr. De vanligste artene i slekten Enterococcus er E. faecalis og E. faecium.

Informasjon om norske retningslinjer for VRE er å finne på Folkehelseinstituttets nettside Håndtering av vankomycinresistente enterokokker (VRE) ved norske sykehus og sykehjem.

Screening for VRE før eller ved innleggelse i sykehus/sykehjem:

  • Alle pasienter som i løpet av siste 12 måneder har vært innlagt på helseinstitusjon utenfor Norden.
  • Alle pasienter som har vært innlagt ved norsk eller nordisk helseinstitusjon med pågående VRE-utbrudd.

Det er ikke anbefalt å ta prøver av personalet.

Kontrollprøve: som hovedregel er det ikke nødvendig å ta kontrollprøver av en person som har fått påvist VRE. En eller flere negative kontrollprøver utelukker ikke kolonisering og personen må anses å være kronisk bærer.

Kliniske opplysninger
Se indikasjon for undersøkelse

Prøvetakingsutstyr
– Copan®Transportmedium sort kork (tykk pensel) er foretrukket medium, alternativt kan FecalSwab benyttes (tarmpatogene bakterier).

  

Prøvetaking
– rektalpensel
– ved infeksjon tas prøve fra infeksjonssted

Obs: Vennligst send alltid en pensel til VRE screening og en til ESBL screening  fra relevante prøvelokalisasjoner (i tilfelle ønske om begge undersøkelser).

Oppbevaring og forsendelse
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Prøven pakkes i transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt.
Anbefalt transporttid: < 4 døgn. For lang transporttid kan påvirke resultatet.

Svartid
3-6 dager.

Besvarelse / tolkning
Negative prøver svares ut etter 3 døgn.
Positive prøver besvares med funn og kommentar.

Smitteoppsporing ved uventet funn av VRE

  • Ved funn av VRE hos inneliggende pasient tas prøve av alle inneliggende pasienter på samme avdeling.
  • Dersom det blir funnet flere tilfeller av VRE på samme avdeling, utvides prøvetakingen til andre avdelinger der VRE-positive pasienter i løpet av nåværende opphold har vært innlagt.
  • For videre informasjon henvises det til FHI`s hjemmeside.
Stikkord: ,