VRE screening – Dyrkning

Indikasjon
VRE står for vankomycinresistente enterokokker. Enterokokker er en gruppe bakterier som normalt finnes i tarmen hos mennesker og dyr. De vanligste artene i slekten Enterococcus er E. faecalis og E. faecium.

Screening for VRE før eller ved innleggelse i sykehus/sykehjem og kontrollprøver:

Se Smittevernveileder FHI.

Kliniske opplysninger
Alle relevante kliniske opplysninger må følge prøven.

Prøvetakingsutstyr
– Copan®Transportmedium sort kork (tykk pensel) er foretrukket medium
– FecalSwab

  

Prøvetaking
– rektalprøve: Copan eller FecalSwab, med synlig fæces på penselen.
– sårprøve: Copan, prøve tatt fra infeksjonssted

Obs: Vennligst send alltid èn pensel til VRE screening og èn til ESBL screening  fra relevante prøvelokalisasjoner i tilfelle ønske om begge undersøkelser.

Oppbevaring og forsendelse
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Prøven pakkes i transportboks eller transporthylse og ferdig merket prøvepose.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig. For lang transporttid kan påvirke resultatet.

Svartid
2-4 dager.

Besvarelse / tolkning
Negative prøver svares ut etter 2 døgn.
Positive prøver besvares med funn og kommentar.

 

Stikkord: , ,