Zikavirus

Zikavirus

 

Obs: Undersøkelsen utføres ikke ved Unilabs Skien. Vi sender prøvene gjerne videre til Folkehelseinstituttet.

Til enhver tid oppdatert informasjon om Zikavirus finnes her:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/zika/
Der finner man blant annet en oppdatert liste over land med Zikforekomst samt råd til gravide og andre reisende:

Indikasjoner for undersøkelse på Zikavirus:

Testing for zikaviruset skal gjøres hos fastlegen og kan være aktuelt i følgende situasjoner:

  • Personer som har vært i zikaområder og utvikler symptomer på zikafeber, Guillain-Barrés syndrom eller andre nevrologiske komplikasjoner.
  • Gravide som har oppholdt seg i land med zikavirus eller har blitt gravid under oppholdet. Testing anbefales uavhengig av symptomer eller ikke.
  • Menn som har oppholdt seg i land med zikavirus og har en gravid seksualpartner, og hvor det er vanskelig å bruke kondom eller avstå fra seksuell aktivitet under hele graviditeten.
  • Kvinner eller par som har oppholdt seg i zikaområder og planlegger snarlig graviditet og ikke kan vente med graviditet i den anbefalte perioden etter hjemkomst

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en diagnostisk algoritme for personer som har oppholdt seg i zikaberørte områder, den finner dere her:

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/usortert/zika-algoritme_testing230516.pdf

Normalt vil prøver i forbindelse med graviditet tilbys både mannen og kvinnen. For å være sikker på prøveresultatet kan test tas først 4 uker etter hjemkomst. Kondom bør brukes til testresultat foreligger.

Gravide som tester positivt på enten PCR eller antistoffpåvisning skal henvises til fostermedisinske sentre. Sentrene har erfaring med denne type problemstillinger og tilbyr gravide utvidet diagnostikk, rådgivning, og oppfølging ved behov.

De fostermedisinske sentrene og Folkehelseinstituttet har utarbeidet anbefalinger for testing og annen oppfølging av nyfødte hvor man har mistanke om zikavirus-infeksjon under svangerskapet som finnes her:

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/perinatal-diagnostikk-av-zikavirus.pdf

Hvilke prøver skal tas og hvor skal de sendes?

Det er nødvendig for valg av analysemetode at første sykdomsdag oppgis, samt reiseanamnese, reisevaksinasjon og alle relevante kliniske opplysninger. Ved mistanke om akutte tilfeller kan urinprøve være et supplerende prøvemateriale.

Analyser som utføres er:

  • Påvisning av anti-zikavirus IgM/IgG ELISA (minumum 5-10ml serumprøve) ved spørsmål om nylig eller tidligere smitte/immunitetsundersøkelse.
  • Påvisning ved direkte agenspåvisning (virus) ved PCR i serum/ EDTA-plasma (5-10ml) evt og i urin ved spørsmål om akutt sykdom.

Ved akutt sykdom kan diagnosen stilles ved nukleinsyreamplifiseringstester (PCR) i serum i løpet av de første 5-7 dagene etter symptomdebut. Antistoffpåvisning (IgM) er mulig fra en til to uker etter symptomdebut, men kan være forsinket eller fraværende, avhengig av om pasienten tidligere har hatt infeksjon med et flavivirus (for eksempel denguevirus).  IgG kan enkelte ganger påvises så tidlig som et par uker etter siste eksponering, men kommer noe forsinket etter IgM.

Ved negativ antistoffprøve (IgM og IgG) fire uker etter siste eksponering, er zikasmitte mindre sannsynlig.

Testing for zikavirus (antistoffmålinger) utføres ved Folkehelseinstituttet, Oslo universitetssykehus Ullevål, St. Olavs hospital og Haukeland universitetssykehus . PCR kan bare utføres ved Folkehelseinstituttet og St.Olavs hospital. Prøvene (serum, evt. EDTA-plasma og/eller urin) sendes i romtemperatur til laboratoriet

Meldingsplikt

Zikafeber-infeksjon har vært meldingspliktig til MSIS siden oktober 2016.  For meldingskriterier se:

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/usortert/msis_meldingskriterier_per_01042017.pdf

Ved spørsmål utover dette ta gjerne kontakt med oss på enten 94010667 eller 94021198.

 

 

 

 

 

 

Stikkord: