Personvern

For allmennheten

Unilabs har CARE BIG som sitt mantra. Det betyr at vi også tar personvern på alvor. Som en del av vår bedriftskultur har vår organisasjon alltid behandlet personopplysninger med størst mulig integritet og i samsvar med gjeldende lovgivninger. EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov i 2018. Unilabs vil overholde alle de plikter dette nye regelverk gir for virksomheter.

Hvor står Unilabs i forhold til GDPR?
Vi forplikter oss til å overholde kravene i GDPR for alle personopplysninger som behandles i våre selskaper. Dette gjelder ikke bare behandling av pasientopplysninger, men også opplysninger til våre ansatte, kunder, leverandører, forretningspartnere og andre enkeltpersoner som vi har et forretningsforhold til. Med støtte fra et ledende advokatfirma innen personvern, har vi gjennomgått kravene i GDPR og opprettet et personvernteam, ledet av konsernets personvernombud.

Behandling av personopplysninger: GDPR krever at personopplysninger behandles på en sikker og kontrollert måte. Våre behandlingsaktiviteter er dokumentert i et register med definerte formål og behandlingsgrunnlag. Vi samler kun inn personopplysninger i den grad det er nødvendige for å kunne tilby våre tjenester til deg. Vi er spesielt påpasselige i tilfeller der vi benytter underleverandører til behandling av personopplysninger, og forsikrer oss om at våre databehandlere er omhyggelige i sine metoder samt underlagt påkrevde avtaler.

Åpenhet: Vi ønsker å fremstå som transparente når det gjelder hvordan personopplysninger blir behandlet i selskapene våre. Alle personopplysninger blir i denne sammenhengen kartlagt for å sikre at innsamling, lagring, bruk, endring eller sletting er i henhold til GDPR-kravene.

Datasikkerhet: Datasikkerhet er viktig for Unilabs. Vi implementerer egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å levere et høyt sikkerhetsnivå og sikre at personopplysninger er tilgjengelige og beskyttet.

For å få vite mer om hvor vi står i forhold til den nye lovgivningen, kan du lese vårt dokument med spørsmål og svar om GDPR.

Hva vil skje videre?
Hos Unilabs gjør vi vårt beste for å yte førsteklasses kundeservice. Vi vil fremover foreta ytterligere, og nødvendige, endringer som kreves av den nye lovgivningen. Vi vil holde våre kunder, pasienter, leverandører og tilsynsmyndighet informert.

GDPR er en strålende mulighet for alle helseorganisasjoner til å samarbeide for å yte bedre behandling til alle som tiltror oss oppgaven med å beskytte personopplysningene deres.

Hvis du vil vite mer om GDPR-kravene, les mer om den nye forordningen på EU-kommisjonens nettsted:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en

For mer informasjon om hvordan vi vil overholde den nye lovgivningen, send oss en e-post: dpo@unilabs.com.

Dette dokumentet publiseres i mai 2018 og er kun til informasjon og må ikke benyttes som kilde i andre henseende. Det kan bli endret eller fjernet uten forvarsel.

2 Personvernerklæringer

GDPR pålegger behandlingsansvarlige å gi registrerte informasjon om deres behandling og relaterte forhold og registrertes rettigheter i en kortfattet, enkel og tilgjengelig form, ved bruk av vanlig språk.

Behandlingsansvarlig: Unilabs Norge AS, Silurveien 2, 0380 Oslo
Unilabs personvernerklæring for: Pasienter
Unilabs personvernerklæring for: Helsepersonell
Unilabs personvernerklæring for: Jobbsøkere
Unilabs personvernerklæring for: Journalister
Unilabs personvernerklæring for: Leverandører
Unilabs personvernerklæring for: Nettside besøkere

Behandlingsansvarlig: Unilabs Laboratoriemedisin AS, Silurveien 2, 0380 Oslo
Unilabs personvernerklæring for: Pasienter
Unilabs personvernerklæring for: Helsepersonell
Unilabs personvernerklæring for: Kunder (Miljømikrobiologi)
Unilabs personvernerklæring for: Jobbsøkere
Unilabs personvernerklæring for: Journalister
Unilabs personvernerklæring for: Nettside besøkere
Unilabs personvernerklæring for: Leverandører

3 Dine rettigheter

Rett til innsyn. Du har rett til å be om informasjon om hvorvidt vi behandler personopplysninger om deg, samt å be om innsyn i disse personopplysningene. Du har rett til å vite hvorfor vi samler personopplysninger og hvordan vi behandler de, hvilke typer personopplysninger vi behandler, hvem som eventuelt mottar personopplysningene og hvordan personopplysningene lagres.

Rett til å protestere. Du har rett til å reservere deg mot at personopplysningene dine behandles i enkelte tilfeller, for eksempel om de er basert på Unilabs berettigede interesser. Hvis vi har overbevisende legitime grunner som tilsidesetter dine interesser, rettigheter og friheter, kan Unilabs ha rett til å fortsette behandlingen. Når behandling er basert på samtykke, har du rett til å trekke tilbake ditt samtykke til Unilabs bruk av dine personopplysninger. Dette påvirker ikke bruken av informasjonen om deg før du trekker samtykket.

Innsigelser mot behandlinger ved direkte markedsføring. Du har alltid rett til å reservere deg mot vår behandling av dine personopplysninger i forbindelse med direkte markedsføring.

Rett til korrigering. Du har rett til å be om utbedring av unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger.

Rett til sletting. Du har rett til å be om at dine personopplysninger blir slettet under visse omstendigheter, for eksempel hvis informasjonen ikke lenger er nødvendig.

Rett til begrenset behandling. Du har rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. For ordens skyll gjør vi deg oppmerksom på at begrensning kan innebære at vi ikke kan tilby våre tjenester.

Dataportabilitet. Under noen omstendigheter har du rett til å få tilgang til dine personopplysninger i et strukturert og maskinlesbart format (dataportabilitet), og har rett til å få overført opplysningene til en annen behandlingsansvarlig. Denne rettigheten er begrenset til personopplysninger du har gitt oss, hvis de behandles for å oppfylle en kontrakt med deg eller basert på ditt samtykke.

Hvis du har spørsmål angående behandling av personopplysninger, er du velkommen til å kontakte oss. Ønsker du å fremstille en rettighetsforespørsel, vennligst bruk følgende skjema:

Link til skjema rettighetsforespørsel. 

Kontaktinformasjonen finner du under rubrikken Personvernombud her under.

Hvis du vil klage på hvordan vi behandler dine personopplysninger, har du rett til å gjøre det til Datatilsynet. Du kan lese mer om dette på Datatilsynet sine nettsider:

https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

Personvernombud
Personvernombud for Unilabs Norge AS og Unilabs Laboratoriemedisin AS: Miroslava Greštiaková
E-postadresse: dpo@unilabs.com
Postadresse:    Alpha Medical, s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23
851 01 Bratislava, Slovak Republic