Borsyreglass: V-Monovette med overføringsenhet (2)