Urin: V-Monovette (borsyre) 10 ml og overføringsenhet (2)