Urin: V-Monovette (borsyre) og overføringsenhet (2)