Aptima Multitest Swab (3) fra vagina og selvprøvetaking fra vagina