Muggsopp – agarskåler til luftprøver (ant. 10-pakninger)