Urin: V-Monovette (borsyre) 4 ml og overføringsenhet (2)