Bordetella pertussis IgG antistoff – Serologi

Kikhoste

Indikasjon
Testen benyttes for påvisning av IgG antistoff mot Bordetella pertussis toxin.

Hos vaksinerte barn, unge og voksne med < 4 uker hoste bør PCR  benyttes.
Hos nyfødte, spedbarn under 6 mnd og immunsupprimerte bør PCR og evt. serologi utføres så snart som mulig etter sykdomsdebut.

Klikk her for mer informasjon om Kikhoste (Smittevernveilederen, FHI)

Se ellers

Bordetella pertussis PCR

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger, vaksinasjons status og 1. sykdomsdag.

Prøvetaking
Prøvemateriale
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør til prøvetaking for serumanalyser kun for legekontor med fritt svingende sentrifuge.

Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser.

Oppbevaring og forsendelse
Pakkes i transportboks eller i transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig

Svartid
1 – 3 dager.

Besvarelse / tolkning
Negative prøver svares ut med Ikke påvist.
Positive prøver svares ut med enten Svak positiv eller Sterk positiv

Resultatet konkluderes og kommenteres på bakgrunn av funn, tidligere prøver og kliniske opplysninger.

Dersom prøven konkluderes med «Mest forenlig med aktuell eller nylig gjennomgått infeksjon», er prøven meldepliktig til MSIS.

Stikkord: , , ,