Bordetella pertussis IgG antistoff – Serologi

Kikhoste

Indikasjon
Klinisk mistanke om kikhoste. Testen benyttes for påvisning av IgG antistoff mot Bordetella pertussis toxin.

Anbefalt diagnostikk er avhengig av sykdomsvarighet:

< 2 uker anbefales PCR diagnostikk

2 – 4 uker anbefales PCR og antistoff påvisning

> 4 uker anbefales kun antistoff påvisning

Klikk her for mer informasjon om Kikhoste (Smittevernveilederen, FHI)

Se ellers

Bordetella pertussis PCR

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger, vaksinasjons status og 1. sykdomsdag.

Prøvetaking
Prøvemateriale
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør til prøvetaking for serumanalyser kun for legekontor med fritt svingende sentrifuge.

Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser.

Oppbevaring og forsendelse
Pakkes i transportboks eller i transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig

Svartid
1 – 3 dager.

Besvarelse / tolkning
Negative prøver svares ut med Ikke påvist.
Positive prøver svares ut med enten Svak positiv eller Sterk positiv

Resultatet konkluderes og kommenteres på bakgrunn av funn, tidligere prøver og kliniske opplysninger.

Dersom prøven konkluderes med «Mest forenlig med aktuell eller nylig gjennomgått infeksjon», er prøven meldepliktig til MSIS.

Stikkord: , , ,