Bordetella pertussis IgG antistoff – Serologi

Kikhoste

Indikasjon
Testen benyttes for påvisning av IgG antistoff mot Bordetella pertussis toxin.

Hos vaksinerte barn, unge og voksne med < 4 uker hoste bør PCR  benyttes.
Hos nyfødte og unge spedbarn bør PCR og evt. serologi utføres så snart som mulig etter sykdomsdebut.

Se ellers

Bordetella pertussis PCR

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger, vaksinasjons status og 1. sykdomsdag.

Prøvetaking
Prøvemateriale
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør til prøvetaking for serumanalyser kun for legekontor med fritt svingende sentrifuge.
Gelrør 5ml
Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser.

Oppbevaring og forsendelse
Pakkes i transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig
Svartid
1 – 3 dager.
Utenom sesong kan svartid være noe lenger.

Besvarelse / tolkning
Prøvene besvares med
– Bordetella pertussis toxin IgG Positiv / Negativ

Resultatet konkluderes og kommenteres på bakgrunn av funn, tidligere prøver og kliniske opplysninger.

Dersom prøven konkluderes med «Mest forenlig med aktuell eller nylig gjennomgått infeksjon», er prøven meldepliktig til MSIS. Unilabs Laboratoriemedisin sender meldeskjema sammen med prøvesvaret til rekvirent. Rekvirent fyller ut meldeskjema og sender til MSIS.

Stikkord: , , ,