Clostridioides difficile toxin DNA. Fæces diagnostikk

Indikasjon
Toksinproduserende C. difficile er assosiert med antibiotikautløst diare. Ikke-toksin produserende C. difficile regnes ikke som patogene.

Se smittevernveilederen FHI: Clostridioides difficile (Clostridium difficile) infeksjon

Kliniske opplysninger
Det skal oppgis opplysninger om bruk av antibiotika eller cytostatika.

Prøvetaking og forsendelse
Prøvemateriale:
Fæces, 3 ml prøvemateriale er tilstrekkelig.

Prøvetakingsutstyr:
– FecalSwab eller
– Steril universalcontainer med skje.

_MG_1157  _MG_1095

Oppbevaring og forsendelse
Prøven anbefales satt i kjøleskap før forsendelse.
Prøven pakkes i transportboks eller transporthylse og ferdig merket prøvepose.
Anbefalt transporttid: Prøven sendes laboratoriet så fort som mulig. For lang transporttid kan påvirke resultatet.

Svartid
1 – 3 dager.

Besvarelse / tolkning
Prøven besvares » ikke påvist» eller «påvist».
Toksin kan påvises i flere uker etter symptomfrihet. Kontrollprøve er derfor ikke indisert.

Stikkord: , , , , , , , ,