Clostridioides difficile toxin A+B DNA

Indikasjon
Mistanke om C. difficile infeksjon, utredning av antibiotikautløst diare.

Se smittevernveilederen FHI: Clostridioides difficile (Clostridium difficile) infeksjon

Kliniske opplysninger
Vennligst gi opplysninger om behandling med antibiotika eller cytostatika.

Prøvetaking og forsendelse
Prøvemateriale:
Feces

Prøvetakingsutstyr: FecalSwab

_MG_1157

Klikk her for å laste ned prøvetakingsveiledning for fecalSwab.

Oppbevaring og forsendelse

Prøven pakkes i transportboks eller transporthylse og ferdig merket prøvepose. Prøven bør oppbevares i kjøleskap før forsendelse, og leveres på legekontoret for videre transport til laboratoriet. Transporttiden bør ikke overskride 3 døgn. Prøven bør ikke sendes med post av hensyn til lang transporttid.

Analysen inngår i pakken «Tarmpatogene bakterier, virus og parasitter».

Svartid
1 – 3 dager.

Besvarelse / tolkning
Prøven besvares «ikke påvist» eller «påvist».

Testen skiller mellom stammer som innehar genet for toksinproduksjon fra de som ikke har dette genet. Imidlertid undersøker testen ikke på selve toksinproduksjon/toksinet. Funnets betydning må derfor tolkes i klinisk sammenheng.

Toksin kan påvises i flere uker etter vellykket behandling. Kontrollprøve er derfor ikke indisert.

Positive prøver på pasienter med alder >= 2 år er nominativ meldepliktige til MSIS.

Stikkord: , , , , , , , ,