Coronavirus: SARS-CoV-2 IgG-antistoff – Serologi

Indikasjon

Mistanke om gjennomgått covid-19 sykdom hos person som ikke ble testet med PCR eller PCR resultatet er negativ/ usikkert.

I akuttfasen bør pasienter med symptomer ta prøve fra luftveier til direktepåvisning av virus med PCR. Se: Coronavirus: SARS-CoV-2 RNA

For mer informasjon om coronavirus se: Smittevernveilederen FHI

Kliniske opplysninger
1. sykdomsdag og opplysninger om SARS-CoV-2 PCR resultat / nærkontakt med covid-19 tilfelle.

Prøvetaking 

Det tar tid før antistoff dannes. Testen anbefales tatt tidligst 2-3 uker etter symptomdebut.

Prøvemateriale
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør for prøvetaking for serumanalyser. Kun for legekontor med frittsvingende sentrifuge.
Gelrør 5ml
Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser.

Oppbevaring og forsendelse:
Prøven pakkes i transportboks eller i transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig

Svartid
1 – 3 dager

Besvarelse / tolkning
IgG analysen besvares med Ikke påvist / Påvist

Resultatet konkluderes og kommenteres på bakgrunn av funn, tidligere prøver og kliniske opplysninger.

Følgende forbehold gjelder ved tolkning :

Positiv test med adekvat anamnese kan tillegges vekt, men ikke negativ test. Et tilfelle der antistoffer påvises men som ikke er testet positivt ved PCR regnes ikke som et bekreftet tilfelle, og påviste antistoffer utløser derfor ikke meldingsplikt eller behov for smitteoppsporing.

Det er ikke sikker korrelasjon mellom påvist IgG og beskyttende immunitet.

Påviste antistoffer kan skyldes annen infeksjon fordi antistoffer mot andre luftveisagens kan kryssreagere i testen.

Ikke alle danner antistoffer etter gjennomgått infeksjon.

Stikkord: , , , ,