Coronavirus: SARS-CoV-2 spike IgG-antistoff – Serologi

Indikasjon

Mistanke om gjennomgått covid-19 sykdom, eller vurdering av vaksinerespons.

I akuttfasen bør pasienter med symptomer ta prøve fra luftveier til direktepåvisning av virus med PCR. Se: Coronavirus: SARS-CoV-2 RNA

For mer informasjon om coronavirus se: Smittevernveilederen FHI

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger, 1. sykdomsdag og vaksinasjonsstatus.

Prøvetaking 

Det tar tid før antistoff dannes. Testen anbefales tatt tidligst 2-3 uker etter symptomdebut eller vaksinasjon.

Prøvemateriale
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør for prøvetaking for serumanalyser. Kun for legekontor med frittsvingende sentrifuge.
Gelrør 5ml
Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser.

Oppbevaring og forsendelse:
Prøven pakkes i transportboks eller i transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig

Svartid
1 – 3 dager

Besvarelse / tolkning
IgG analysen besvares med Ikke påvist / Påvist

Resultatet konkluderes og kommenteres på bakgrunn av funn, tidligere prøver og kliniske opplysninger.

Følgende forbehold gjelder ved tolkning :

Testen skiller ikke mellom gjennomgått infeksjon og vaksinasjon.

Ved ønske om påvisning av antistoffer etter gjennomgått infeksjon (nukleokapsid IgG), videresendes prøven til St.Olavs hospital for analysering.

Det er ikke sikker korrelasjon mellom påvist IgG og beskyttende immunitet.

Ikke alle danner antistoffer etter gjennomgått infeksjon.

Stikkord: , , , ,