Helicobacter pylori antigentest

Indikasjon:

Utredning av kronisk gastritt og ulcus duodeni/ventriculi.

Kontroll etter eradikasjonsbehandling utføres tidligst 4 uker etter gjennomført kur.

Klikk her for mer informasjon om Helicobacter pylori (Smittevernveilederen, FHI)

Se også Helicobacter pylori IgG serologi

Kliniske opplysninger: 

Relevante kliniske opplysninger, og opplysning om gjennomført eradikasjonsbehandling.

Prøvetaking/ Oppbevaring og forsendelse

Vennligst send faecesprøve uten tilsetning i steril container. Minimumsvolum er en full skje.
Steril_container_med_skje_komprimert

Prøven bør oppbevares kjølig i 2-8 °C, hvis den ikke kan bli sendt til laboratoriet rett etter prøvetaking.

OBS: Prøven bør være i laboratoriet innen 72 timer, siden transporttid lengre enn det kan medføre redusert sensitivitet.

Svartid

Prøvene analyseres to ganger i uken.

Besvarelse/ tolkning

Prøvene besvares enten påvist / ikke påvist, og med utfyllende kommentarer.

Stikkord: , ,