Helicobacter pylori IgG antistoff – Serologi

Indikasjon
Utredning av pasienter med dyspepsi og magesår (ulcus sykdom)

Kliniske opplysninger
Aktuelle kliniske opplysninger som må følge prøven kan være;
– symptomer
– tidligere innsendt prøve
– behandling

Prøvetaking 
Prøvemateriale
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør til prøvetaking for serumanalyser. Kun for legekontor med fritt svingende sentrifuge.
Gelrør 5ml
Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser.

Oppbevaring og forsendelse
Pakkes i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur. men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 5 dager

Besvarelse / tolkning
Prøven besvares med Negativ eller med tallverdi.

Stikkord: , ,