Helicobacter pylori IgG antistoff – Serologi

Indikasjon
Utredning av pasienter med dyspepsi og magesår (ulcus sykdom)

Klikk her for mer informasjon om Helicobacter pylori (Smittevernveilederen, FHI)

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger.

Prøvetaking 
Prøvemateriale
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør til prøvetaking for serumanalyser. Kun for legekontor med fritt svingende sentrifuge.
Gelrør 5ml
Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser.

Oppbevaring og forsendelse
Pakkes i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur. men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 3 dager

Besvarelse / tolkning
Negative prøver besvares  Ikke påvist og med tilhørende kommentar.
Positive prøver besvares enten Grenseverdi eller Påvist og med tilhørende kommentar.

Stikkord: , ,