Herpes simplex virus 1+2 IgG / IgM antistoff – Serologi

Indikasjon
Mistanke om Herpes simplex infeksjon.
Immunstatus.

Ved lesjon / hud- /slimhinneforandringer som gir klinisk mistanke om herpesinfeksjon anbefales primært PCR undersøkelse.

Klikk her for mer informasjon om Herpes Simplex virus (Smittervernveilederen, FHI)

Se ellers
Herpes simplex virus 1+2 PCR

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger, 1. sykdomsdag, graviditet, immunsuppresjon.

Prøvetaking 
Prøvemateriale
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør til prøvetaking for serumanalyser. Kun for legekontor med frittsvingende sentrifuge.
Gelrør 5ml

Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser.

Oppbevaring og forsendelse
Pakkes i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 3 dager

Besvarelse / tolkning
Negative prøver besvares med «Ikke påvist».
Positive prøver besvares med «Påvist» og kommenteres.

Akkreditering
IgM-analysen er ikke akkreditert.

Stikkord: , , , ,