Herpes simplex virus 1+2 IgG / IgM antistoff – Serologi

Indikasjon
Mistanke om Herpes simplex infeksjon.
Immunstatus.

Ved lesjon / hud- /slimhinneforandringer som gir klinisk mistanke om herpesinfeksjon anbefales PCR undersøkelse mhp aktuelle agens (f.eks. herpes simplex / varicella)

Se ellers
Herpes simplex virus 1+2 PCR
Varicella zoster virus PCR

Varicella zoster virus IgM og IgG antistoff

Kliniske opplysninger
Aktuelle kliniske opplysninger som må følge prøven kan være;
– 1.sykdomsdag
– symptomer
– behandling
– graviditet
– problemstilling vedrørende immunstatus

Prøvetaking 
Prøvemateriale
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør til prøvetaking for serumanalyser. Kun for legekontor med fritt svingende sentrifuge.
Gelrør 5ml

Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser.

Oppbevaring og forsendelse
Pakkes i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 3 dager

Besvarelse / tolkning
Negative prøver besvares med «Ikke påvist».
Positive prøver besvares med «Påvist» og utfyllende kommentarer.

Stikkord: , , , ,