iFOBT (F-Hemoglobin)

Bakgrunn
Fekal test for okkult blod (FOB) gjøres for å påvise maligne polypper i tykktarm og endetarm da disse har tendens til å blø. Hemoglobin fra tumorer lengre opp i tarmen vil brytes ned på veien og fanges ikke opp av disse testene. Tidligere har kjemiske tester som Hemo-fec vært brukt, men immunologiske tester (iFOBT) erstatter disse.

Indikasjoner
Utredning for kolorektalkreft. Utredning for jernmangelanemi. Mistanke om kreft uten kjent opprinnelse. Testen inngår i tarmscreeningprogrammet. Ved mistanke om inflammatorisk tarmsykdom har tester for okkult blod liten verdi, rekvirer Kalprotektin. Det er ikke nødvendig å ta iFOBT ved synlig blod.

Prøvetaking
Se egen prosedyre for prøvetakning. Ingen kostrestriksjoner eller pasientforberedelser er nødvendig før testen. Prøven må mottas på laboratoriet innen 5 dager etter prøvetakning. Spesialrør deles ut til legekontor slik at de kan distribuere rør til aktuelle pasienter. Kun ett prøverør er nødvendig for å gjennomføre testen.

Prosedyre for prøvetakning

Referanseområde
<10 µg Hb/g feces.
(Måleområde: <10 µg Hb/g feces til >200 µg Hb/g feces.)

Tolkning
<10 µg Hb/g: Negativ test for blod i avføringen. Det er lav sannsynlighet for kreft i tykktarm/endetarm. Ved fortsatt klinisk mistanke om sykdom bør det enten tas ny prøve eller henvises til koloskopi/kreftpakkeforløp.

Positive verdier 10-200 µg Hb/g: Positiv prøve for blødning fra nedre del av tarm (tykk- eller endetarm). Blødninger fra høyere opp i tarmen (spiserør, magesekk, tynntarm) vil ikke påvises da hemoglobinet brytes ned under transporten i tarmkanalen. Testen er spesifikk for humant hemoglobin og den vil ikke kunne påvirkes av matvarer som inneholder hemoglobin, slik kjemiske tester vil. Falskt positive tester kan forekomme ved kontaminasjon av menstruasjonsblod eller blod fra hemorroider. Bruk av blodfortynnende medisiner kan også bidra til økt blødningstendens, derav også fra tarm. Feil håndtering samt feil oppbevaring av prøven kan også bidra til feil resultat.

Ved henvisning til pakkeforløp for kolorektalkreft bør svar fra iFOBT foreligge og resultatet vil være til hjelp for prioritering av hastegrad for henvisning.

Forhøyede verdier korrelerer med alvorlighetsgraden av sykdommen.

Stikkord: , , , ,