Muggsopp – Dyrkning

Indikasjon
– Ekstern otitt
– Kronisk sinusitt
– Ved kjent emfysem, etter strålebehandling av lunge, ved kreftsykdom i lunge, ved cystisk fibrose og ved spørsmål om aspergillom.
– Immunsupprimert pasient (muggsoppdyrkning avhenger av klinisk problemstilling)
– Soppinfeksjon hud/ negl

Kliniske opplysninger

Oppgi relevante kliniske opplysninger.

Prøvetakingsutstyr
– Copan®Transportmedium sort kork (tykk pensel).
– Copan®Transportmedium oransje kork (tynn pensel).
– Steril universalcontainer.

_MG_1105 _MG_1101 _MG_1102

Hvis det tas mer enn én prøve fra samme pasient, er det viktig å merke både remisse og prøve med prøvetakingssted.

Prøvetaking og forsendelse
Prøvemateriale
– Sekret / ekspektorat / bronkialskyllevæske

Oppbevaring og forsendelse
Prøven pakkes i transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: < 4 døgn. For lang transporttid kan påvirke resultatet.

Svartid
2 – 4 dager

Besvarelse / tolkning
Negative prøver svares ut etter 2 døgn.
Positive prøver besvares med funn og kommentar.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , ,