Mycoplasma pneumoniae IgG / IgM antistoff – Serologi

Indikasjon
Langvarig hoste, klinisk mistanke om infeksjon med Mycoplasma pneumoniae.

Klikk her for mer informasjon om Mycoplasma pneumoniae (Smittevernveilederen, FHI)

Se ellers:
Mycoplasma pneumoniae DNA

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger og 1. sykdomsdag

Prøvetaking 
Prøvemateriale
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør for prøvetaking for serumanalyser. Kun for legekontor med frittsvingende sentrifuge.
Gelrør 5ml
Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser.

Oppbevaring og forsendelse:
Prøven pakkes i transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig

Svartid
1 – 3 dager

Besvarelse / tolkning
IgM og IgG analysene besvares med Ikke påvist / Påvist

Resultatet konkluderes og kommenteres på bakgrunn av funn, tidligere prøver og kliniske opplysninger.

Stikkord: