Mycoplasma pneumoniae IgG / IgM antistoff – Serologi

Indikasjon
Mistanke om infeksjon med Mykoplasma pneumoniae.

Se ellers:

Mycoplasma pneumonia PCR
Chlamydophila pneumonia PCR
Chlamydophila pneumonia IgM og IgG antistoff

Kliniske opplysninger
Aktuelle kliniske opplysninger som må følge prøven kan være;
– 1.sykdomsdag
– symptomer
– behandling
– evt. tidligere innsendt prøve

Prøvetaking 
Prøvemateriale
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør for prøvetaking for serumanalyser. Kun for legekontor med fritt  svingende sentrifuge.
Gelrør 5ml
Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser.

Oppbevaring og forsendelse:
Prøven pakkes i transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig

Svartid
1 – 3 dager
Utenom sesong kan svartid være noe lenger.

Besvarelse / tolkning
Prøvene besvares med:
– Mycoplasma pneumonia IgG Positiv / Negativ
– Mycoplasma pneumonia IgM Positiv / Negativ

Resultatet konkluderes og kommenteres på bakgrunn av funn, tidligere prøver og kliniske opplysninger.

Stikkord: ,