Mycoplasma pneumoniae IgG / IgM antistoff – Serologi

Indikasjon
Mistanke om infeksjon med Mycoplasma pneumoniae.

Klikk her for mer informasjon om Mycoplasma pneumoniae (Smittevernveilederen, FHI)

Se ellers:
Mycoplasma pneumoniae DNA
Chlamydia pneumoniae DNA
Bordetella pertussis/parapertussis DNA
Bordetella pertussis IgG antistoff

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger og 1. sykdomsdag

Prøvetaking 
Prøvemateriale
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør for prøvetaking for serumanalyser. Kun for legekontor med frittsvingende sentrifuge.
Gelrør 5ml
Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser.

Oppbevaring og forsendelse:
Prøven pakkes i transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig

Svartid
1 – 3 dager

Besvarelse / tolkning
IgM og IgG analysene besvares med Ikke påvist / Påvist

Resultatet konkluderes og kommenteres på bakgrunn av funn, tidligere prøver og kliniske opplysninger.

Stikkord: