Neisseria gonorrhoeae – Dyrkning

Indikasjon

Dyrkning for gonore anbefales i tillegg til  DNA påvisning ved symptomer (dysuri, utflod, bekkensmerter, epididymitt) og ved smittesporing. Dyrkningsprøve anbefales før antibiotikabehandling av hensyn til epidemiologisk overvåkning og resistensbestemmelse. Dyrkning skal alltid utføres etter positiv Neisseria gonorrhoeae DNA analyse dersom ikke utført primært.

Andre indikasjoner: ved purulent konjunktivitt hos nyfødte eller voksne.

Se smittevernveileder FHI Gonorè

Se ellers

Neisseria gonorrhoeae DNA

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger og opplysninger om evt. antibiotikabehandling.

Prøvetakingsutstyr
– Copan®Transportmedium sort kork (tykk pensel).
– Copan®Transportmedium oransje kork (tynn pensel).

_MG_1105  _MG_1101

Hvis prøve til dyrkning og DNA påvisning tas samtidig, anbefales det å ta dyrkningsprøven først.

DNA påvisning med genteknologisk metode er mer sensitiv enn dyrkning (som påvirkes av transporttiden).

Prøvetaking 
Prøvemateriale
– Sekret fra urethra, cervix, vagina, rektum, øye og hals.

Oppbevaring og forsendelse:
Prøven skal oppbevares i romtemperatur.
Prøven pakkes i transportboks eller transporthylse og ferdig merket prøvepose, og sendes laboratoriet så fort som mulig. Gonokokker til dyrkning er meget følsom for transporttid som påvirker resultatet.
Anbefalt transporttid: < 1 døgn.  Prøver med over 72 timer transporttid er uegnet til gonokokkdyrkning og vil bli avvist.

Svartid
Negative prøver besvares etter 2 dager.
Svartiden for positive prøver kan være inntil 5 dager.

Besvarelse / tolkning
Positive prøver besvares med funn og resistensbestemmelse.
Laboratoriets lege ringer rekvirent ved funn av gonokokker.
Funn av gonokokker er nominativt meldepliktig til MSIS. Rekvirent fyller ut meldeskjema og sender til MSIS.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , ,