Parasitter

Indikasjon

Ved mistanke om parasittinfeksjon

Screening av flyktninger/asylsøkere/innvandrere < 16 år og adoptivbarn fra endemisk område.
Symptomfrie flyktninger/asylsøkere > 16 år skal ikke undersøkes.

Se smittevernveileder FHI Marksykdommer

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger:

– Persisterende diaré (> 2 uker) og /eller magesmerter etter opphold i endemisk område.
– Utredning av langvarig og / eller behandlingsresistent diaré.
– Utredning av eosinofili, anemi.
– Vekttap/ manglende vektøkning hos barn, spesielt etter opphold i endemisk område.
– Pruritus ani, analkløe særlig hos små barn (barnemark)
– Makroskopisk hematuri (mistanke Schistosomiasis)

Laboratoriet kan påvise parasitter med to ulike metoder basert på kliniske opplysninger og mistanke om agens; immunfluorescens fargemetode (Giardia og Cryptosporidium) og direkte mikroskopi (orm, egg og larver)

Prøvetaking  
Prøvemateriale
– Fæces
– Urin, ved spørsmål om parasitten Schistosomas sp.
– Tapepreparat
– Ormlignende element

Prøvetakingsutstyr
– Para-Pak Ecofix (parasitter).
– Steril container (urin ved spørsmål om parasitten Schistosomas sp.)
– Objektglass til tape-preparat

_MG_1179
 Bruksanvisning-for-prøvetaking-til-parasittundersøkelse

Forholdet mellom mengde prøvemateriale og Ecofix er viktig for at prøven skal få optimal fiksering. Se bruksanvisning for prøvetaking over.

Enterobius vermicularis (barnemark) påvises enklest i «tape»-preparat. En klar tape-bit presses mot området rundt endetarmsåpningen om morgenen. Tapen klebes på et objektsglass og innsendes til mikroskopi. Objektglasset må sendes i egnet transporthylse.

Oppbevaring og forsendelse
Når prøvematerialet er overført til transportmediet (Para-Pak Ecofix), oppbevares prøven i romtemperatur.
Prøven pakkes i transportboks eller transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt.
Anbefalt transporttid : Sendes laboratoriet så fort som mulig. For lang transporttid kan påvirke prøveresultatet.

Svartid
1 – 4 dager.

Besvarelse / tolkning
Ved negativt funn besvares prøven med «Ikke påvist».
Ved funn av patogene parasitter besvares prøven med aktuelle agens.

Funn av Giardia lamblia og Cryptosporidium oocyster er nominativt meldepliktig.
Rekvirent fyller ut meldeskjema som sendes til MSIS.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,