Parasitter

Indikasjon

Ved mistanke om parasittinfeksjon:

– Persisterende diaré (> 2 uker) og /eller magesmerter etter opphold i endemisk område.
– Utredning av langvarig og / eller behandlingsresistent diaré.
– Utredning av eosinofili, anemi.
– Vekttap/ manglende vektøkning hos barn, spesielt etter opphold i endemisk område.
– Pruritus ani, analkløe særlig hos små barn (barnemark)
– Makroskopisk hematuri (mistanke Schistosomiasis)

Screening av flyktninger/asylsøkere/innvandrere < 16 år og adoptivbarn fra endemisk område.
Symptomfrie flyktninger/asylsøkere > 16 år skal ikke undersøkes.

LINK smittevernveilederen: Amøbiasis

LINK smittevernveilederen: Cryptosporidiose

LINK smittevernveilederen: Giardiasis

LINK smittevernveilederen: Marksykdommer

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger og reiseanamnese.

Laboratoriet påviser parasitter med to ulike metoder basert på kliniske opplysninger og mistanke om agens:

  1. Giardia lamblia, Cryptosporidium spp og Entamoeba histolytica detekteres med PCR. Analysene inngår i pakken «Tarmpatogene bakterier, virus og parasitter.
  2. Deteksjon av øvrige parasitter (orm, egg og larver) utføres med direkte mikroskopi

Prøvetaking  
Prøvemateriale
– Feces
– Urin
– Tapepreparat
– Ormlignende element

Prøvetakingsutstyr

– Fecalswab (for Giardia, Cryptosporidier og Entamoeba histolytica)
– Para-Pak Ecofix (for ormeegg)
– Steril container (urin ved spørsmål om Schistosomiasis)
– Objektglass til tape-preparat (for påvisning av barnemark)

_MG_1179
Bruksanvisning-for-prøvetaking-til-parasittundersøkelse 

Forholdet mellom mengde prøvemateriale og Ecofix er viktig for at prøven skal få optimal fiksering. Se bruksanvisning for prøvetaking over.

Klikk her for å laste ned prøvetakingsveiledning for fecalSwab.

Enterobius vermicularis (barnemark) påvises enklest i «tape»-preparat. En klar tape-bit presses mot området rundt endetarmsåpningen om morgenen. Tapen klebes på et objektsglass og innsendes til mikroskopi. Objektglasset må sendes i egnet transporthylse.

Oppbevaring og forsendelse

Prøven pakkes i transportboks eller transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt.
Para-Pak Ecofix: Oppbevares i romtemperatur før forsendelse
Fecalswab og steril container: Oppbevares i kjøleskap før forsendelse.

Prøven leveres på legekontoret for videre transport til laboratoriet. Transporttiden bør ikke overskride 3 døgn. Prøvene bør ikke sendes med post av hensyn til lang transporttid.

Svartid
1 – 4 dager.

Besvarelse / tolkning
Ved negativt funn besvares prøven med «Ikke påvist».
Ved positive funn besvares prøven med aktuelle agens.

Funn av Giardia lamblia og Cryptosporidium spp. er nominativt meldepliktig til MSIS.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,