Parasitter – Fæces diagnostikk

Indikasjon
Ved spørsmål om parasitter i fæces.

Ved spørsmål om parasitten Schistosomas sp. send urin i steril container uten tilsetning.

Screening av flyktninger/asylsøkere/innvandrere < 16 år og adoptivbarn fra endemisk område.
Symptomfrie flyktninger/asylsøkere > 16 år skal ikke undersøkes.

Kliniske opplysninger
Kliniske opplysninger er avgjørende for om prøven undersøkes på parasitter.

Relevant kliniske opplysninger:

– Diaré og /eller magesmerter etter opphold i endemisk område.
– Utredning av langvarig, intraktabel diaré eller diaré hos immunsupprimerte (særlig HIV+).
– Utredning av eosinofili, anemi.
– Vekttap/ manglende vektøkning hos barn, spesielt etter opphold i endemisk område.
– Pruritus ani, analkløe særlig hos små barn (barnemark)
– Annet.

Prøvetakingsutstyr
– Para-Pak Ecofix (parasitter).
– Steril container (urin ved spørsmål om parasitten Schistosomas sp.)

_MG_1179
Bruksanvisning for prøvetaking til parasittundersøkelse

Forholdet mellom mengde prøvemateriale og Ecofix er viktig for at prøven skal få optimal fiksering. Se bruksanvisning for prøvetaking over.

Enterobius vermicularis (barnemark) påvises enklest i «tape»-preparat. En klar tape-bit presses mot området rundt endetarmsåpningen om morgenen. Tapen klebes på et objektsglass og innsendes til mikroskopi. Objektglasset må sendes i egnet transporthylse.

Prøvetaking og forsendelse
Prøvemateriale
– Fæces
– Urin, ved spørsmål om parasitten Schistosomas sp.

Oppbevaring og forsendelse
Når prøvematerialet er overført til transportmediet (Para-Pak Ecofix), oppbevares prøven i romtemperatur.
Prøven pakkes i transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt.
Anbefalt transporttid Fæces i Para- Pak Ecofix: < 1 uke.
Anbefalt transporttid Urin uten tilsetning, ved spørsmål om parasitten Schistosomas sp.: < 4 døgn. For lang transporttid kan påvirke resultatet.

Svartid
1 – 4 dager.

Besvarelse / tolkning
Ved negativt funn besvares prøven med «Parasittologisk undersøkelse negativ».

Ved funn av patogene parasitter, besvares prøven med aktuelle agens.

Spesielt for Giardia og Cryptosporidium;
Positiv Giardia cyste besvares med: ”Giardia lamblia påvist.”
Positiv Cryptosporidium oocyste besvares med: ”Cryptosporidium påvist.”
Funn av Giardia lamblia er nominativt meldepliktig.
Funn av Cryptosporidium oocyster er nominativt meldepliktig.

Ved nominativt meldepliktige funn, sendes meldeskjema sammen med prøvesvaret. Rekvirent fyller ut meldeskjema som sendes til MSIS.

Positive funn ringes rekvirenten.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,