Varicellavirus IgG / IgM antistoff – Serologi

Indikasjon
– Mistanke om vannkopper eller herpes zoster
– Immunstatus

Ta avskrap fra lesjon/ vesikkelbunn til PCR undersøkelse ved spørsmål om Varicella zoster i tilfelle aktuell infeksjon med hudlesjoner foreligger.

Se ellers
Varicella zoster virus PCR
Herpes simplex virus type 1+2 PCR
Herpes simplex type 1+2 IgM og IgG antistoff

Kliniske opplysninger
Aktuelle kliniske opplysninger som må følge prøven er;
– Symptomer
– Problemstilling vedrørende immunstatus
– graviditet
– immnsupresjon

Prøvetaking 
Materiale
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør til prøvetaing for serumanalyser. Kun for legekontor med frittsvingende sentrifuge.
Gelrør 5ml

Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser.

Oppbevaring og  forsendelse
Pakkes i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 3 dager

Besvarelse / tolkning
Negative prøver besvares med «Ikke påvist».
Positive prøver besvares med «Påvist» og utfyllende kommentarer.

Stikkord: ,