Stikkordsarkiv: N-terminal fraksjon av B-type kardialt natriuretisk propeptid