Chlamydia trachomatis DNA

Indikasjon
Testing for klamydia anbefales ved: symptomer (dysuri, utflod, bekkensmerter, epididymitt), ved smittesporing og ved kontroll av behandling. Personer under 25 år anbefales testet vedTEST296 logo partnerbytte, graviditet og før spiralinnsetting. Andre indikasjoner: ved SOS screen av MSM, før provosert abort og hos nyfødte med konjunktivitt.

For mer informasjon om chlamydia: LINK smittevernveilederen

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger og opplysninger om evt. antibiotikabehandling.

Metode
Genteknologisk deteksjon av både Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae i en og samme analyse.
Samme prøve kan også benyttes for testing av Mycoplasma genitalium og/eller Trichomonas vaginalis. Prøven oppbevares på laboratoriet i en uke og analysen kan etterbestilles.
Vår metode er ikke validert for ekstra-genital prøvetaking, men prøvene analyseres og besvares med forklarende kommentar.

Prøvetaking:
Prøvetaking bør skje tidligst 14 dager etter smitteeksponering.
Menn: Førstestråleurin (20-30ml samlet tidligst en time etter forrige miksjon)
Kvinner: Om klinisk undersøkelse utføres tas prøven fra cervix. Selvtatt vaginal prøve er like sensitiv som prøvetaking fra cervix. Førstestråleurin hos kvinner er mindre sensitiv og tas kun om annen prøve ikke er tilgjengelig.
Ekstra-genital lokalisasjon: se bruksanvisninger.

Prøvetakingsutstyr og bruksanvisninger for prøvetaking fra:

Oppbevaring og forsendelse:
OBS! Aptimarør har foliefilm øverst på korken. Unngå at denne perforeres!
Vi ber dere være spesielt oppmerksom på at urinmengden er som anvist på røret, og at urinen overføres til Aptima-rør innen 24 timer. For penselprøver er det viktig at riktig pensel brukes og at penselen knekkes etter anvisning. Prøver som ikke er tatt i henhold til bruksanvisningen analyseres ikke, da resultatet kan være upålitelig. Ny prøve er i så tilfelle nødvendig.

Prøven pakkes i transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt. Prøven oppbevares i romtemperatur eller kjøleskap (2o-30oC) frem til transport til laboratoriet.

Svartid:
1-3 dager.

Besvarelse/tolkning:
Prøvene besvares PÅVIST / Ikke påvist og med relevante kommentarer på bakgrunn av funn og kliniske opplysninger.
Er prøven tatt innenfor de første 14 dager etter antatt smittetidspunkt, kan falskt negativt resultat ikke utelukkes. I så fall anbefales kontrollprøve.
Ved indikasjon for kontrollprøve anbefales denne tatt minst 6 uker etter avsluttet behandling.

 

 

 

Stikkord: , , , ,