Trichomonas vaginalis DNA

Indikasjon

Testing for Trichomonas vaginalis anbefales ved symptomer på vaginitt, cervivitt og uretritt (dysuri, utflod), ved smittesporing og eventuelt ved kontroll av behandling.TEST296 logo

For mer informasjon om Trichomonas vaginalis: LINK smittevernveilederen

Kliniske opplysninger
Relevante  kliniske opplysninger og opplysninger om evt. antibiotikabehandling.

Metode
Genteknologisk deteksjon av Trichomonas vaginalis
Penselprøve fra cervix, vagina eller uretra kan også benyttes for testing av Chlamydia trachomatis , Neisseria gonorrhoeae og Mycoplasma genitalium,

Prøvetaking
Prøvetaking bør skje tidligst 14 dager etter smitteeksponering.

Kvinner: Penselprøve fra cervix og/eller vagina. Obs! Analysen er ikke validert for selvprøvetaking fra vagina.

Menn: Penselprøve fra uretra.

Urinprøve anbefales ikke, da sensitivitet for T. vaginalis i urin er for lav. Det er heller ikke indikasjon for prøvetaking fra ekstra-genital lokalisasjon.

Prøvetakingsutstyr og bruksanvisninger for prøvetaking fra:

Oppbevaring og forsendelse:
OBS! Aptimarør har foliefilm øverst på korken. Unngå at denne perforeres!
For penselprøver er det viktig at riktig pensel brukes og at penselen knekkes etter anvisning. Prøver som ikke er tatt i henhold til bruksanvisningen analyseres ikke, da resultatet kan være upålitelig. Ny prøve er i så tilfelle nødvendig.

Prøven pakkes i transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt. Prøven oppbevares i romtemperatur eller kjøleskap (2o-30oC) frem til transport til laboratoriet.

Svartid:
1-3 dager.

Besvarelse/tolkning:
Prøvene besvares Påvist / Ikke påvist og med relevante kommentarer på bakgrunn av funn og kliniske opplysninger.
Inkubasjonstiden er fra 1 – 4 uker. Er prøven tatt innenfor de første 14 dager etter antatt smittetidspunkt, kan falskt negativt resultat ikke utelukkes. I så fall anbefales kontrollprøve.

Ved mistanke om behandlingsvikt kan en kontrollprøve tas, minst 4 uker etter avsluttet behandling.

Stikkord: , , , , , ,